Magazine Logo

Assertive Community Treatment - Een nieuw jasje voor geïntegreerde zorg

John Lardinois, Jean Pierre Wilken, Frans Maathuis en Thea Schoneveld

Participatie

ACT staat voor Assertive Community Treatment, een in Angelsaksische landen inmiddels gangbare Jk sociaal psychiatrische werkwijze die speciaal bedoeld is voor de zorg aan mensen met complexe problematiek. Het is een vorm van intensieve ambulante zorg voor mensen met meervoudige zorgbehoeften, mensen die niet uit zichzelf om hulp vragen of die zorg zijn gaan mijden. In dit model worden behandeling, rehabilitatie en praktische dienstverlening geïntegreerd aangeboden. In Nederland staat het model de laatste tijd sterk in de belangstelling. In dit artikel wordt het ACT-model beknopt beschreven. Vervolgens wordt ingegaan op inhoudelijke ontwikkelingen en de implementatie in Nederland. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website