Magazine Logo

Redactioneel

Rozemarijn Esselink

Participatie

Gaat rehabilitatie verdwijnen? Jos Dröes en Annette Plooy verkennen de relatie tussen herstel en rehabilitatie in Engelstalige visiedocumenten over vernieuwing van de ggz. Het is van belang daar inzicht in te hebben, omdat de ontwikkeling van herstel als sturingsprincipe voor de ggz nog in een pril stadium verkeert. We kunnen wellicht wat leren van landen waar al geruime tijd met een herstelvisie wordt gewerkt. In Britse publicaties wordt herstel gezien als een modernisering van rehabilitatie: herstel als richtsnoer om revalidatiepsychiatrie meer cliëntgericht te maken. Herstel is daarin onderdeel van een stoornisgericht, professioneel rehabilitatieconcept, waarin weinig aandacht is voor emancipatie en ervaringsdeskundigheid van cliënten. In publicaties uit de VS en Nieuw-Zeeland ligt het accent anders: rehabilitatie heeft hierin slechts een marginale betekenis. De rehabilitatieterreinen worden weliswaar genoemd, maar een overkoepelend rehabilitatiebegrip ontbreekt. Een variant is dat rehabilitatie verschuift naar de uitvoerende sfeer. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website