Magazine Logo

Liberman in Suriname

Marijn Rümke

Participatie

In een zinderend tropisch Paramaribo bracht een Nederlandse delegatie het werken met de Libermanmodules over aan collega's van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS). Een halfjaar later 'draaien' er met succes twee modules. Cliënten, trainers en directie zijn enthousiast over de eerste resultaten. Een toelichting op achtergrond, werkwijze, context en enkele resultaten van het project 'Liberman in Suriname' leest u hieronder. Sinds 2001 bestaat er een samenwerkingsverband tussen Arkin (voorheen AMC/De Meren) en het PCS te Paramaribo. Binnen dit kader verzocht de directie van het PCS om de Libermanmodules te komen introduceren. Doel van het PCS is dat alle Libermanmodules toegankelijk worden voor de PCS-patiënten die daar baat bij hebben. Hiertoe streeft het PCS naar tien eigen Libermantrainers en minimaal twee trainers van trainers, om de continuïteit te waarborgen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website