Magazine Logo

Een analyse van drie verschillende invalshoeken op de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek

uke van Dijk, Paul Goudena en Frans Leenders

Participatie

De afgelopen jaren is in Nederland (en in andere Westerse landen) een toenemende belangstelling waar te nemen met betrekking tot de vraag hoe de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische problematiek naar een hoger niveau getild kan worden (zie bijvoorbeeld GGZ Nederland, 2009; Kroon et al., 2008; Plooy, 2008; Van Rooijen, 2008; Wiersma et al., 2008; De Vries et al., 2010). Er is echter geen eenduidige visie op de wijze waarop deze verbetering van zorg bereikt kan worden. Drie verschillende invalshoeken op de zorg en twee daarbij betrokken partijen - professionele hulpverleners en cliënten - worden geanalyseerd met behulp van het begrippensysteem van de Amerikaanse filosoof Pepper. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website