Magazine Logo

Van de redactie

Ouderschapskennis

Toegegeven: dit nummer is te dik. In één avond komt u er niet doorheen. Bovendien is de inhoud rijk en gevarieerd, maar een allegaartje. In de 4 vertaalde artikelen, 6 recensies van artikelen en 10 boekrecensies is geen 'thema' te ontdekken - geen groep bijdragen die over hetzelfde gaan. Wel is er echter een intrigerende rode draad die nagenoeg het hele nummer verbindt: het kennelijk wijdverbreide fenomeen dat het de professionals zijn die op grond van theorie of ideologie bepalen welk probleem een ouder heeft en welke hulp dus nodig is, of hoe je kinderen grootbrengt. Over de hoofden van ouders heen wordt 'ouderschap' ingevuld. Ook de gewone opvoed-praktijk wordt met medewerking van nijvere professionals vormgegeven - en dat komt ouders niet altijd ten goede. (Over kinderen gaat dit tijdschrift niet.) Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website